ČÍSLO ZMLUVY ZMLUVNÁ STRANA NÁZOV ZMLUVY CENA ZMLUVA
  Pavol Kramár, Livinské Opatovce 62 Kúpna zmluva, parcela 52/9, 45m2 225,00 EUR  
  Ondrej Kováčik, Vajanského 810, Chynorany Nájomná zmluva zo dňa 10.9.2018, CKN parc.č. 721/50 1000,00 EUR  
  Building sro, Chynorany Zmluva o dielo zo dňa 29.6.2018 - rekonštrukcia ineriéru Materskej školy v livinských Opatovciach 83 654,58 EUR  
  Poľovnícke združenie Agačina, Nadlice dotácia 200,00 EUR bez DPH  
  Prima group s.r.o., Trenčín zmluva o poskytnutí služieb 0,00 EUR bez DPH  
  Nowas s.r.o., Bratislava Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 0,00 EUR bez DPH  
  Building sro, Chynorany Zmluva o dielo zo dňa 29.11.2017 - prívod vody pre závlahu futbalového ihriská 22 030,07 EUR  
  CNS Eurogrants s.r.o., Kúty dodatok č. 1 zo dňa 2.11.2017 k zmluve zo dňa 21.12.2015 - vypracovanie žiadosti o NFP 500,00 EUR bez DPH  
  ABA Innovator Slovensko, sro, Komárno Zmluva o dielo - injektáž nehnuteľnosti 2 500,00 EUR bez DPH  
  BRRA, Bánovce nad Bebravou Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o dotáciu 200,00 EUR  
  HS Aspero, Žabokreky nad Nitrou Zmluva o dielo - hudobný program 250,00 EUR  
  TJ Liv. Opatovce Zmluva - poskytnutie dotácie 8 000,00 EUR  
  Farsky úrad Nadlice Zmluva - poskytnutie dotácie 5 000,00 EUR  
  Union poisťovňa, Bratislava Poistná zmluva - poistenie žiakov 27,86 EUR  
  Ing. Marián Sahul STAVEKO Nitra Zmluva o dielo č. 05/16-MK 140 400,00 EUR  
  Alojz Potočár a manž. Slávka, Livinské Opatovce 75 Kúpna zmluva - predaj pozemku 52/2 515,00 EUR  
  Natur pack, a.s., Bratislava zmluva o budúcej zmluve - nakladanie s odpadom    
  CNS EuroGrants s.r.o.,Kúty Zmluva o poskytovaní konz. a porad. služieb 1 500,00 EUR  
  Geosense SK s.r.o., Košice poskytovaní servisných služieb zo dňa 19.10.2015    
  Geosense SK s.r.o., Košice poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov    
15/013 MVL Štefánek, s.r.o., Trenčín zhotovenie PHSR na r. 2015-2022 300,00 EUR  
  ZsVS, a.s., Nitra Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/51930/15    
  Poľovnícke združenie Agačina Zmluva o poskytnutí dotácie z 30.3.2015 200,00 EUR  
  SPP distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia č. ZoúaO 54/2015RCS    
  SPP distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia č. NZ 1€ 54/2015/RCS    
  Ondrej Kováčik, Chynorany zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 10.8.2015 5 000,00 EUR  
  Magáth Roman, Topoľčany zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 31.7.2015 5 000,00 EUR  
  Bc. Šuhajdová Vladimíra, Veľké Bielice zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 29.7.2015 5 000,00 EUR  
9407595749 ZSE Energia, a.s. Bratislava združená dodávka elektriny    
04/2015 Bc. Erika Mekyšová, Nedanovce kúpna zmluva zo dňa 24.4.2015 4 710,00 EUR  
03/2015 Michaela Bencová, Belince kúpna zmluva zo dňa 24.4.2015 5 376,00 EUR  
02/2015 Jozef Mlynek, Malé Hoste a manž. Marcela, L. Opatovce kúpna zmluva zo dňa 23.4.2015 4 500,00 EUR  
01/2015 Miroslav Kyjaci, Chynorany kúpna zmluva zo dňa 22.4.2015 4 200,00 EUR  
29/2014 Ondrej Kováčik Kúpna zmluva zo dňa 20.10.2014 - predaj pozemku 4 176,00 EUR  
28/2014 Vladimíra Šuhajdová Kúpna zmluva zo dňa 10.10.2014 - predaj pozemku 4 250,00 EUR  
27/2014 Západosl. Distribučná,a.s. Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien zo dňa 30.9.2014    
26/2014 Pavol Kramár Poskytnutie dotácie na IBV 5 000,00 EUR  
25/2014 Katarína Kramárová a Jaroslav Zajac Poskytnutie dotácie na IBV 5 000,00 EUR  
24/2014 Marián Januška a Ing. Naďa Lachká Poskytnutie dotácie na IBV 5 000,00 EUR  
23/2014 Mgr. Čajka a Lenka Jankulicová Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
22/2014 Ing. Januška Jozef a Ing. Zuzana Janušková Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
21/2014 Marián Januška a Ing. Naďa Lachká Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
20/2014 Marián Jamrich Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
19/2014 Matej Beňuška a manž. Martina Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
18/2014 Peter Čapek a Elena Tomková Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
17/2014 Roman Magath Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
16/2014 Ing. Šípošová Silvia a manž. Marek Zmluva o spolupráci 150,00 EUR  
15/2014 Čajka Jozef a Lenka Jankulicová Kúpna zmluva zo dňa 8.7.2014 4 710,00 EUR  
14/2014 PAMARCH s.r.o., Nitra Zmluva o dielo 35 789,05 EUR  
13/2014 Ing. Silvia Manová, Marek Šípoš poskytnutie dotácie na IBV 5 000,00 EUR  
12/2014 RKFÚ Nadlice poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce LO 10 000 EUR  
11/2014 Telovýchovná jednota Družba poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce LO 10 000 EUR  
10/2014 Januška Jozef a manž. Zuzana Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5 000,00 EUR  
9/2014 Matej Beňuška a manž. Martina Kúpna zmluva zo dňa 4.2.2014 4 355,00 EUR  
8/2014 Západosl. Distribučná, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien    
7/2014 Brigita Jamrichová Dohoda o zriadení vecného bremena    
6/2014 Ing. Arch. Janka Privalincová Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚP obce 620,00 EUR  
5/2014 Manová Silvia, Marek Šípoš Kúpna zmluva zo dňa 4.2.2014 - predaj poz. 4 116,00 EUR  
4/2014 Roman Magáth Kúpna zmluva zo dňa 4.2.2014 - predaj poz. 4 236,00 EUR  
3/2014 Elena Tomková,Peter Čápek Kúpna zmluva zo dňa 3.2.2014 - predaj poz. 4 200,00 EUR  
2/2014 Januška Marián,Naďa Lachká Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2014 - predaj poz. 5 100,00 EUR  
1/2014 Januška Jozef a manž. Zuzana Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2014 - predaj poz. 5 358,00 EUR  
5/2013 Kúpna zmluva zo dňa 2.12.2013 kúpa spoluvlastníckeho podielu 1 186,32 EUR  
4/2013 Kúpna zmluva zo dňa 4.9.2013 kúpa pozemkov 60 820,00 EUR  
6/2013 Ondrušková Marta poskytnutie dotácie na IBV 5 000 EUR
2/2005 - 2013 RKFÚ Nadlice poskytnutie dotácie 6 000 EUR
2/2005 - 2013 TJ Družba poskytnutie dotácie 10 000 EUR
3/2013 Ing. Pavel Dobrotka Ingman mandátna zmluva 600,00 EUR + DPH
2/2013 STRABAG s.r.o. zmluva o dielo 23 339,64 EUR
1/2013 TSM Partizánske s.r.o. dodatok k zmluve 110/2004  
2/2005 - 2012 2 RKCFÚ Nadlice poskytnutie dotácie 1 500 EUR
2/2005 - 2012 TJ Družba poskytnutie dotácie 10 000 EUR
11/2012 ÚPSVR Partizánske dohoda - podpora nezamestnanosti  
2012/NP V-2 ÚPSVR Partizánske dohoda - aktivačná činnosť  
2012/HC/01/011 STRABAG s.r.o. zmluva o dielo 21 059,29 EUR
5/06/2012 ADEST a.s. zmluva o dielo 15 278,60 EUR
4990408 Orange SK, a.s. dodatok k zmluve 1 EUR
4990458 Orange SK, a.s. dodatok k zmluve 0,98 EUR
2/2011 Kaderníctvo - SOŇA nájomná zmluva 5 EUR
1/2011 Telovýchovná jednota Družba poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce LO 10 000 EUR