ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET OBJEDNÁVKA
  Ing. Peter Gráčik, Topoľčany stavebný dozor - 4.10.2016 - 1400,00€  
1/2014 Ing. Július Kováč – GEOKO geodetické vytýčenie kanalizácie pre IBV
1/2014 Ing. Július Kováč – GEOKO geodetické vytýčenie obvodu stavby a osi komunikácie pre IBV
1/2014 PAMARCH, s.r.o. objednávka na stavebné práce - Komunikácia I. etapa
1/2014 Ing. Horňák Peter objednávka na rozšírenie distribučného vodovodu
1/2014 Jozef Hanuš – INMAT objednávka na rozšírenie distribučného plynovodu
1/2014 Jozef Hanuš – INMAT objednávka na vybudovanie posil. stanice vodovodu
1/2014 Ján Šiška objednávka rekonštrukcia chodníka
1/2014 SPP Bratislava objednávka vytýčenia rozvodov plynu
1/2014 Ing.arch. Janka Privalincová objednávka zmena územného plánu
1/2014 Ján Šimko, Rybany 395 objednávka plošina
1/2012 Otto Weiter, Mirka a Ondrej kultúrny program Deň Suchodolia
3/2011 inSPORTline, s.r.o. protipovodňové opatrenia - dokumentácia
2/2011 Agroprojekt Nitra, s.r.o. posilovňa - stroje
1/2011 Inmat Solčany montáž