Starosta obce Livinské Opatovce


Starostka obce: Daniela Hanová
Adresa: 956 32, Livinské Opatovce 99
Kontakt: mob.: 0918 684 335
  e-mail: obecliv.opatovce@stonline.sk
Vzdelanie: stredoškolské: ekonóm obchodnej prevádzky
Rodinný stav: vydatá
Manžel: Jozef
Deti: Daniela, Ivana, Alena
Prax: 1986 - 1987: predavačka
  1989 - 2005: účtovníčka, SZČO-vedenie účtovníctva, maloobchod
  2006 - : starostka obce
Záľuby: rôznorodé


starostka