- obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky MŠ

- obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce

- obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky MŠ