- zmluva medzi obcou Livinské Opatovce a Ondrejom Kováčikom

- o.v.s. – otváranie obálok 5.kolo

- o.v.s. – otváranie obálok 4.kolo

- obchodná verejná súťaž. Predaj obecných pozemkov V. kolo

- obchodná verejná súťaž. Predaj obecných pozemkov IV. kolo

- Vyhodnotenie III.kola, predaj obecných pozemkov

- obchodná verejná súťaž. Predaj obecných pozemkov III. kolo

- obchodná verejná súťaž. Predaj obecných pozemkov II. kolo

- o.v.s. – otváranie obálok 1.kolo

- obchodná verejná súťaž. Predaj obecných pozemkov