- Informácia o začatom správnom konaní č. j. 301/2018

- informácia o začatom správnom konaní č. 157/6

- informácia o začatom správnom konaní č. j. 335/2017

- informácia o začatom správnom konaní č.j. 74/2017

- informácia o začatom správnom konaní č.j. 8/2017

- informácia o začatom správnom konaní č.j. 45/2016

- informácia o začatom správnom konaní č.j. 289/2016

- informácia o začatom správnom konaní č.j. 80/2014

- informácia o začatom správnom konaní č.j. 184/2013